Archeologisch Site Museum


Vladslostraat 9 8610 Kortemark (Werken)
051566108 Klik om te bellen

Over Archeologisch Site Museum

Het Archeologisch Site-Museum geeft een overzicht van alle archeologische vondsten in Kortemark
Het werd opgericht in 1944 met de steun van de Europese Gemeenschap en de gemeente.

Het toont de bezoeker de resultaten van de laatste opgravingen van de bronstijd tot de middeleeuwen en dit onder 4 thema's:

De muntschat van Werken:

Niet ver van de Romeinse Heirweg die Aardenburg met Cassel verbond - nu 'de Steenstraat ' werd in 1898 door kinderen een aarden pot met munten gevonden. De munten werden als Romein geïdentificeerd. Vermoedelijk ging het om de opgespaarde soldij van een soldaat. Ook andere munten werden er gevonden (o.a. de bronzen sesterius van Marcus Aurelius).
De munten worden voorgesteld aan de hand van vergrote foto's en originele stukken.museum

De Hoge Andjoen motte:

De 'Hoge Andjoen', de achter de kerk gelegen Motte van 6 m hoog en 180 m optrek, is een vroegmiddeleeuwse nederzetting (8ste - 9de eeuw). Deze weinig gekende periode uit onze geschiedenis wordt in het museum verduidelijkt aan de hand van o.a. een reconstructie van een waterput, een transparant opengewerkte wand met de verschillende bodemlagen, opgegraven voorwerpen en de maquette van de motte. Ook fotografie van tijdens de opgraving komt aan bod. De foto's geven een mooi beeld van de opgravingen.

De abdij van Hemelsdale:

In 1295, enkele jaren na de bouw van een klooster voor de Rijke Claren, vestigden de Cisterciënzerinnen van Hemelsdale zich in de abdij. Zi verbleven er tot 1578: het moment waarop hun klooster door de Geuzen volledig werd verwoest. Archeologische opgravingen hebben reeds een gedeelte van de abdijgronden blootgelegd. De resultaten van deze opgraving worden in het museum tentoongesteld: reconstructie van twee graven, aardewerk, munten, ... .

Grafheuvels uit de bronstijd:

In 1990 leidde luchtfotografie tot de ontdekking van twee grote cirkels in Kortemark (Koutermolenstraat). Een noodopgraving in 1992 toonde aan dat het ging om 2 grafheuvels uit de bronstijd. Het ontstaan van de grafheuvels werd gedateerd tussen 2100 en 1100 v.C.
Vandaag zijn de cirkels echter uit het landschap verdwenen door verkaveling. Naast de foto's zijn ook voorwerpen te zien die in de omgeving werden gevonden.

Er zijn zakcomputers beschikbaar die vooral kinderen de mogelijkheid geven om het museum op een interactieve manier te ontdekken. Aan de hand van een aantal vragen word je op een leuke manier doorheen het museum geleid (teksten werden ingesproken door Louis Talpe). Na de rondleiding krijgt iedereen een archeologendiploma.

Uitleen archeologiekoffer (scholen)

Voor het museum werd ook een archeologiekoffer uitgewerkt. De archeokoffer is een educatief prject rond archeologie voor het 4de, 5de en 6de leerjaar van het lager onderwijs, en de 1ste graad va het middelbaar onderwijs.
In de koffer vindt men typische voorwerpen die archeologen tijdens hun opgravingen geprovinciebruiken maar ook verschillende aardewerken potjes, foto's en informatiefiches. Aan de hand van tal van doe-opdrachten en denkvragen leren kinderen meer over archeologie, vondsten en de gebruiken van mensen in verschillende periodes. De archeokoffer wil vooral kinderen de kans geven archeologie zelf te ontdekken en te ervaren.

De koffer is gratis te huren. Hij bevat eveneens een werkmap voor de leerlingen en een uitgebreide lesmap voor de leerkrachten.

Het Archeologisch Site-Museum ontwikkelde de koffers in samenwerking met het VIOE (Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed) en de provincie West-Vlaanderen.

Educatieve brochure Archeologisch Site-Museum:

Deze brochure werd ontwikkeld om het bezoek aan het museum - specifiek door kinderen uit de 3de graag van het lager onderwijs - aan te moedigen. De oorspronkelijke opzet voorziet in het gebruik ervan als voorbereiding op een bezoek door de klas.
In de brochure worden de belangrijkste tijdvakken in chronologische volgorde behandeld. De beperkte plaats staat echter niet toe buiten de hoofdzaken uit te wijden. Een ervaren gids (aan te vragen) zal in het museum zelf graag op bijkomende vragen beantwoorden.
Deze brochure kan gratis opgevraagd worden.

Begeleidende nota digitale rondleiding Archeologisch Site-Museum

Ter voorbereiding van een bezoek aan het museum met de smartphones kan deze nota gratis opgevraagd worden.
Bij de rondleiding met de smartphone wordt doorheen het museum en daarbuiten enkele vragen gesteld over de aanwezige thema's. Kinderen lossen die individueel op. Deze nota zorgt ervoor dat de kinderen de digitale rondleiding probleemloos kunnen afleggen.

Het museum is geopend op zaterdag en zondag van 1/04 tot 30/11 van 14u-17u.
De toegangsprijs is gratis.

Archeologisch Site Museum in het kort

Collectie

Cultuur
Geschiedenis / historisch

Geschikt voor kinderen

Ja

Op zoek naar vrijwilligers

Ja

Onze locatie

Archeologisch Site Museum


Vladslostraat 9 8610 Kortemark (Werken)
051566108 Klik om te bellen